KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY VIETNAM CO., LTD.
images/icon-vi.png images/icon-en.png images/toancau.png

Hội nghị Khách hàng tại Ninh Bình

Hội nghị tổ chức ngày 24 và 25 tháng 10, 2014.tại khách sạn Vissai

 

 

Ô. Nishioka MD, Ô. Kenny , Ô. Shiozaki KISCO sang tham dự hội nghị