KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY VIETNAM CO., LTD.
images/icon-vi.png images/icon-en.png images/toancau.png

Hội nghị khách hàng tại Lào Cai

Hội nghị khách hàng tại Lào Cai

 

 

Hội nghị tổ chức ngày 19 tháng 4 , 2014.tại khách sạn Star Lào Cai

 

 

 

 

 

 

 

GREAT CHEER KOBELCO EXCAVATORS !!!