KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY VIETNAM CO., LTD.
images/icon-vi.png images/icon-en.png images/toancau.png

Sản phẩm

HÃNG SX MODEL SỐ SÊ-RI NĂM SX GIỜ HOẠT ĐỘNG SPEC & CONDITION HÌNH ẢNH HỎI HÀNG
KOBELCO SK70SR-2/YT05-15633 YT05-15633 2008 9.463h 450MM STEEL +PAD, 2 WAYS PIPING (tại kho Kobelco tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) inquiery
KOBELCO SK70SR-1ES/YT04-08192 YT04-08192 2006 5.150h STEEL+PAD (tại kho Kobelco tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) inquiery
KOBELCO SK200SR-1E/YB01-01070 YB01-01070 2000 6.685h GẦU 0,75M3; XÍCH 600MM (tại kho Kobelco tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) inquiery
KOBELCO SK210D-8/YN12-59332 YN12-59332 2011 5.009h GẦU 0,8M3; XÍCH 600MM (tại kho Kobelco tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) inquiery
KOBELCO SK320-6E/LC09-06602 LC09-06602 2005 3.750h GẦU 1.2M3; XÍCH 600MM (tại kho Kobelco tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) inquiery
KOBELCO SK135SR-1ES / YY04-06940 YY04-06940 2005 4.988h GẦU 0,5M2; XÍCH 500MM+PAD (tại kho Kobelco tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh) inquiery