KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY VIETNAM CO., LTD.
images/icon-vi.png images/icon-en.png images/toancau.png

Liên hệ

CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG KOBELCO VIỆT NAM
Tên đăng ký      Công ty TNHH Kobelco Việt Nam
Trụ sở chính      TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ      SỐ 12-ĐƯỜNG 2A, KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
Điện thoại      +84 (0)61-3834-656
Fax      +84 (0)61-3834-665
nhà thép tiền chế

Họ tên
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung :