KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY VIETNAM CO., LTD.
images/icon-vi.png images/icon-en.png images/toancau.png

Hội nghị Khách hàng tại Ninh Bình

Hội nghị Khách hàng tại Ninh Bình

Hội nghị tổ chức ngày 24 và 25 tháng 10, 2014.tại khách sạn Vissai

 

 

Ô. Nishioka MD, Ô. Kenny , Ô. Shiozaki KISCO sang tham dự hội nghị